tirsdag 18. desember 2007

Flytta!

Jepp, eg har flytta. Eg har nemleg laga ny blogg på wordpress. Den gamle vil framleis vere her, men alle nye innlegg kjem på: rautml.wordpress.com.

tirsdag 4. desember 2007

Innlegg i Firda

Hent soldatane Heim!

Noreg er i krig. Ein okkupasjonskrig som blir meir og meir blodig for kvar dag som går. Kva krig er det eg snakkar om? Krigen i Afghanistan. Denne krigen gjer unge norske menn om til mordarar som drep sivile og motstandskjemparar. Det er ein krig som fører til at unge norske menn kjem heim i kiste. Det er ein krig som fører til at Taliban blir større og større på grunn av okkupasjonstyrkane si framferd. Det er ein krig der eit av verdas rikaste land bombar eit av verdas fattigaste. Og kvem tjener på dette?

Tjener norske arbeidarar på dette? Tjener afghanarar på dette? Nei! Dette er ein krig som berre tjener USA sine imperialistiske og geopolitiske interreser. Det er på tide at vi får ein slutt på dette. Noreg bør ikkje delta i ein slik krig. Hent soldatane heim!

Ja, eit avisinnlegg er kjekt å ha når ein føler ein må oppdatere bloggen sin kjapt. Dette innlegget sto på trykk i avisa Firda i førre veke.

tirsdag 13. november 2007

Nokre av tinga ein får på ein barneskule

Her er ei liste over noken av tinga eg føle eg har fått utav den tid eg har arbeida på slåtten skule:

Sjukdom: Når ein jobbar på ein barneskule får ein i seg omtrent alt av sjukdommar. Sjøl har eg vore heime med feber i dag. Den einaste trøsten er at når eg er ferdig kjem eg til å ha det beste immunforsvaret nokon gong.

Forståing av kvifor det blir krig i verda. Ungar i 1 og 2. klasse kan krangle om kva som helst, omtrent som statsleiarar.

Teikningar: Dette er den store fordelen. Eg får teikningar som eg ikkje forstår kva skal førestille minst ein gong i monaden.

tirsdag 16. oktober 2007

Industrikraft NO!

Norsk industri er i stor grad kraftkrevjande tungindustri. Denne har bygd seg på tilgang billeg og miljøvenleg kraft. Ein skulle tru at dette var ei hovudprioritering frå regjeringa si side å sikre.

Men det verkar ikkje slik. Industrikraftskontraktane er i ferd med å gå ut og regjeringa ser ikkje ut til å bry seg nemneverdig. På spørsmål om industrikraft svarar dei at det er noko dei jobbar med. Det har dei gjort i snart tre år.

Derfor vil propagandakanalen rette ein appell til olje- og energi minister Åslaug Haga: "Sikr industrien kraft no!"

Kvifor? For å trygge arbeidsplassar, for å sikre ein miljøvenleg industri, for å hindre utflagging og ta vare på lokalsamfunn i distrikta( som til dømes Høyanger).

Men ein kan sjølvsagt ikkje forsyne industrien med billeg kraft utan å stille krav. Det fremste av desse må vere ein strengare utsleppspolitikk. Ein bør og stille krav som motarbeider grådighetskulturen ein ser i direktørsjiktet i samfunnet i dag.

Åslaug! Industrikraft er viktig for store delar av Noreg si befolkning. Derfor bør Regjeringa snarast mogleg få på plass eit nytt industrikraft regime.

Les dette og andre bra innlegg på propagandakanalen.blogspot.com

onsdag 3. oktober 2007

Luftlinje eller sjøkabel?

Luftspenn eller sjøkabel?

I desse dagar byggast det fleire nye kraftlinjer. Store kraftlinjer. Då kan ein kanskje spør seg: «Kor skal ein føre desse linjene? Over jorda i luftspenn eller under sjøen i sjøkabel. Spør ein Statnett er svaret luftspenn. Statnett tar då kun økonomiske omsyn i betraktning. Livskvaliteten til dei som bur i nærleiken tar ein ikkje hensyn til. Ein tar heller ikkje omsyn til verna natur eller urørt natur. Ein tar kun omsyn til det det kostar å byggje linja.

Kva meiner Propagandakanalen? Vi meiner ein bør ta omsyn til folk før ein tar omsyn til byggekostnadar. Når ein britisk kommisjon er kommen fram til at ein får 70% auka sjanse for å få leukemi som barn viss ein bur innan 200 meter av ei 420 kv kraftlinje burde det vere ei alarmklokke som ringe i hovudet til statnett. Tydelegvis ikkje. Vi i propagandakanalen meiner sjøkabel er einaste alternativ når ein snakkar om store kraftlinjer over store avstandar. Men Statnett får jo politikken sin bestemt av regjeringa. Lenge var einaste svaret frå den kanten at luftlinje var einaste alternativ, men før valet var olje og energi-minister Enoksen på gli i spørsmålet om sjøkabel. Det blir spanande å sjå om det er sånn no etter valet med Åslaug Haga som olje og energi-minister. Det vil tida vise.

Vi i propagandakanalen meiner i alle fall at stor kraftlinjer skal gå under sjøen av omsyn til naturen og folks helse.

Nytt innlegg på propagandakanalen.blogspot.com!

tirsdag 2. oktober 2007

Propagandakanalen

Fram med kniven - nå skal det kuttes snor!

Dagen har omsider kommet, Norge har fått sin mest oppriktige, ærlige og reale informasjonskanal; Propagandakanalen.

Her vil kanalens bidragsytere fremme folkeopplysning og det gode budskapet, som heftet til minne om Tron Øgrim heter; Kommunismen funker best!

Bidragsyterne er;

butleninwasntdead: På url bedre kjent som communistkickback, og sjelden har det vel blitt sparka hardere tilbake. butleninwasntdead er med sine 25 måneder (per 2. oktober 07) som rødblogger, veteranen på laget og en helt propagandamaskineri alene. Oslogutt.

Bjørnar Berge: På url bedre kjent som Raut (m-l), og er kanalens distriktsalibi. Er relativt ung i gamet, med knappe 5 måneder (per 2. oktober 07) på veven under den røde fana. Naustdøl og lokomotivet som trekker lasset og dytter oss andre når det trengs.

Arnfinn Storsveen: På url bedre kjent som ComradeArnfinn, og kanalens risikoelement med til tider litt for drøye poster til at de kan slippe gjennom uten at det kan få følger. En rutinert rødblogger med 19 måneder (per 2. oktober 07) i revolusjonens verbale tjeneste. Lillehammergutt i Oslo.

Vi sier det høyresidas Minerva ikke tør å si; Vi er en propagandakanal!

"propaganda (av lat. propagare, forplante, utbre), systematisk forsøk på å påvirke menneskers holdninger med sikte på å utbre bestemte ideer."
Les og lær...

Vi i propagandakanelen ser fram til å tre inn i folkets tjeneste.

Vel då veit dokke ka blogg dokke skal inn på? http://propagandakanalen.blogspot.com!

onsdag 19. september 2007

Talk like a pirate day!My pirate name is:


Captain William BonneyEven though there's no legal rank on a pirate ship, everyone recognizes you're the one in charge. You can be a little bit unpredictable, but a pirate's life is far from full of certainties, so that fits in pretty well. Arr!

Get your own pirate name from piratequiz.com.
part of the fidius.org network